Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Rancho de la Luna *Radio Show* 27/10/12

Listen HERE!!!

Playlist
Radio Moscow - Densaflorativa (Intro)
Cowboys & Aliens - Ghost In My Speaker
Whores of Tijuana - Shut Your Pie Hole
Scott Reeder - Τhanks
Wolf People - One By One From Dorney Reach
The Snails - Pollution
13th Floor Elevators - Levitation
Chicken Shack - Telling Your Fortune
Crow Black Chicken - Flowers
Wo Fat - The Black Code
Pelican - Parasite Colony
Broken By The Burden - Only to Awake

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου