Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Rancho de la Luna *Radio Show* 13/10/12

Listen HERE!!!

Playlist

Radio Moscow - Densaflorativa (Intro)
Orange Goblin - Stand For Something
Down - Stone The Crow
Alabama Thunderpussy - Alone Again
Across Tundras - Rainmaker - Floodreaper
Buffalo Killers - Moon Daisy
The Budgie - The Author
Bent Wind - Sacred Cows
Edgar Broughton Band - Momma's Reward (Keep Them Freak's A Rollin')
Black Smoke Dragon - Smoke Train
Uncle Acid and the Deadbeats - 13 Candles
Universe 217 - Fire

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου