Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Rancho de la Luna *Radioshow* 2/3/13

Listen HERE!!!

Playlist
Radio Moscow - Densaflorativa (intro) 
Brant Bjork and the Bros -  Turn Yourself On Yawning Man - Airport Boulevard
Bacchus Baracus - Memo
Geezer - Rain On The Highway 
Buffalo Killers - Moon Daisy 
Moon Duo - Causing a Rainbow
Giobia - Come and Get Me
Baby Woodrose - Caught in a Whirl
Asteroid -Lady
Nightstalker - Go Get Some 
Black Label Society - Stillborn
Lothorian -  Welldweller 
Pantera - Planet Caravan