Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Praise The Fuzz -Vol 6-

Praise The Fuzz vol.6 will take place in the 29th of September 2012 at Schinias Pinewood (beach), same location as Praise The Fuzz vol.1, vol.2, vol.3, vol.4 & vol.5.

This time the Fuzz will start at around 18:00 p.m.
But be there soon enough, and this time we mean it. We'll do our best to avoid any delays.
Cheers all!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου