Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Rancho de la Luna *Radioshow* 5/1/2013

Listen HERE!!!

Playlist
Radio Moscow – Densaflorativa (intro)
Graveyard - An Industry Of Murder
Witchcraft - By Your Definition
Blues Pills - Devil Man
Buffalo Killers - Moon Daisy
Crow Black Chicken - Murmuration
Wo Fat - Hurt At Gone
Nightstalker - Soma
This Is Nowhere - A Possible End?
The Rosewood Brothers - Pray (For A Better Day)
Cube - Oblique
Potergeist - Rivers And Oceans
Dala Sun - Guilty For Murder
Baroness - Take My Bones Away
Stoned Jesus - Indian
Sons Of Otis - Never In My Life
Kadavar - Black Sun
Baby Woodrose - Waiting For The War
Neil Young & Crazy Horse - Psychedelic Pill (Alternate Take)
My Sleeping Karma - Ephedra
State Of Non - Return
Goat - Goathead


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου