Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Rancho de la Luna *Radioshow* 15/12/2012

Listen HERE!!!

Playlist
Radio Moscow – Densaflorativa (intro)
The Sword - To Take The Black
Dixie Witch - Red Song
Iota - Opiate Blues
Left Lane Cruiser - Hard Luck
Down & Out - Hot Dawg Boogie
The Snails - Gypsy Woman
Baby Woodrose - Nothing Is Real
Dead Horse One - Alone
The Kings Of Frog Island - Bride Of Suicide
Samsara Blues Experiment - Thirsty Moon
Caspian - Long The Desert Mile

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου